Home

Welkom bij Ciel-Bleu

De fundamenten voor mijn visie liggen bij de transpersoonlijke psychologie en de energie psychologie. Deze richtingen werken binnen het kader van de klassieke psychologische principes, maar voegen er een dimensie aan toe. Door deze verschillende werkvormen kan ik mijn aanpak specifiek afstemmen op je hulpvraag, op hoe je in het leven staat en op je innerlijke draagkracht. Ik benader je vanuit je totaliteit van lichaam, geest en ziel. Vanuit de visie dat elke mens in zich een (verborgen) dimensie heeft die streeft naar oorspronkelijke Eenheid en, deel uitmaakt van een groter, omvattender geheel. Verder zie ik elke vorm van crisis als een kans om te groeien,waardoor je bewuster kan gaan leven en gemakkelijker in het leven kan staan. Het kader is de beslissende rol en het belang van vroegere ervaringen bij het ontstaan van huidige fysieke, emotionele en psychische problemen. In het verleden is het soms fout gelopen en heb je je moeten afsluiten van je voelen. Ik laat je zien dat, jijzelf en de mensen rondom je, vaak handelen vanuit kwetsuren, dikwijls met vergaande gevolgen. In mijn begeleiding werk ik grotendeels rond het in balans brengen van je emoties. Emoties zijn er om begrepen te worden. Dan kan je een betekenis zien in alles wat er gebeurt. Nadien begeleid ik je met het opruimen en ombuigen van negatieve emoties.Ik maak hiervoor veelvuldig gebruik van de technieken van de energie psychologie. Het stimuleren van energiepunten op de huid, samen met een mentale activiteit, kan de elektro-magnetische activiteit van de hersenen veranderen en daardoor ongewenste emotionele ladingen oplossen of ongewenste gewoonten veranderen. Je leeft uiteindelijk meer vanuit je voelen. Je angsten verminderen of verdwijnen. Je eigenwaarde vermeerdert en je zelfbeeld wordt positiever, zo ook het beeld van de buitenwereld. Innerlijke onrust maakt plaats voor innerlijke vrede. Tenslotte wens ik te benadrukken dat ik vanuit een oordeelvrije houding elke gedachte, elke ervaring en elke emotie van jou met de nodige zorg en het nodige respect benader.

Begeleiding bij:Stress - Spanningen


Depressie


Verdriet en pijn


Verwerking van verlies


Woede


Angsten


Schuldgevoelens


Traumatische ervaringen


Minderwaardigheid - Faalangst

 Verslavingen(eten,roken,drugs, alcohol, etc.) 

 Chronische fysieke klachten


Crisis gebonden aan leeftijd


Burn-out


Persoonlijke groei